สงสัยกันไหม ทำไมตอนโดนกระตุ้นถึงเกิดการแข็งตัว

การแข็งตัวของน้องชาย (erection) เป็นปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยาของอวัยวะเพศชายในสัตว์หลายสปีชีส์ ที่อวัยวะเพศชายแข็งตัวขึ้น คั่งไปด้วยเลือด และขยายใหญ่ขึ้น เป็นผลของปฏิกิริยาอันสลับซับซ้อนของจิตใจ ระบบประสาท ระบบหลอดเลือด และระบบต่อมไร้ท่อ บางทีเวลาดูหนังโป๊ก็แข็งแล้ว หรือแม้แต่ตอนที่ถูกสัมผัสก็แข็งตัวได้เช่นกันโดยไม่ต้องดูหนังโป๊ก็ได้

การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายมักเกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ทางเพศ เช่น การสัมผัส การจูบ การสำเร็จความใคร่ การดูหนังโป๊ เป็นต้น แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไรก็ได้ เช่น ในขณะนอนหลับ หรือเมื่อตื่นนอน ซึ่งเป็นปฏิกริยาตามธรรมชาติ ผู้ชายทุกคนจะเกิดการตื่นตัวในเวลาเช้า แต่ถ้าใครเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อาจจะเกิดการแข็งตัวไม่เต็มที่

กลไกของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย เริ่มจากสมองจะส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทไขสันหลังไปยังอวัยวะเพศ สัญญาณนี้จะกระตุ้นให้หลอดเลือดแดงที่อวัยวะเพศขยายตัว ทำให้เลือดไหลเข้าสู่อวัยวะเพศมากขึ้น ขณะเดียวกัน เส้นเลือดดำที่อวัยวะเพศจะหดตัว ทำให้เลือดไม่สามารถไหลออกจากอวัยวะเพศได้ ส่งผลให้อวัยวะเพศแข็งตัวขึ้น

เมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่แล้ว จะมีการหลั่งสารเคมีบางชนิดออกมา เพื่อรักษาระดับการแข็งตัวเอาไว้ สารเคมีเหล่านี้จะทำหน้าที่ยับยั้งการแข็งตัวของอวัยวะเพศจนกว่าความต้องการทางเพศจะหมดไป เหมือนตอนที่ดูหนังโป๊ พอเราเสร็จถึงจุดสุดยอด ก็จะค่อยๆคลายตัวลง

การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเป็นกระบวนการทางสรีรวิทยาที่สำคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากช่วยให้อวัยวะเพศชายสามารถสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได้ ส่งผลให้เกิดการปฏิสนธิและสืบพันธุ์

อย่างไรก็ตาม การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายอาจมีปัญหาได้ เช่น การแข็งตัวไม่เต็มที่ การแข็งตัวไม่นานพอ หรือไม่สามารถแข็งตัวได้เลย ปัญหาเหล่านี้เรียกว่า ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาสุขภาพทางกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ปัญหาสุขภาพทางจิตใจ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น หรือการใช้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยารักษาโรคจิตเวช เป็นต้น หากมีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม เพราะปัญหานี้แม้จะเป็นการเสื่อมตามวัย แต่ก็ส่งผลอย่างมากต่อจิตใจ ทำให้เกิดความเครียด และอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาว